Velkommen til H/F Vedbæk

H/F Vedbæk er en haveforening med 67 havelodder. Heraf er der 50 kolonihaver og 17 nyttehaver. Foreningen har eksisteret siden 1976 med adresse på Skyttehaven i Vedbæk. Er du interesseret i at komme på venteliste til en have? Sådan gør du...

Er du allerede haveejer i Haveforeningen Vedbæk, kan du herunder finde brugbar information, som opdateres løbende. Følg også med i Facebook-gruppen, hvor vi sammen deler passionen for kolonihaver og skaber hygge i Skyttehaven.

Opdateret: 01-08-2018

Til info


Kære kolonister,

--November 2019--

Den varme del af sæsonen er slut og aktiviteterne i haverne stilner så små af. 

Der blev i september afholdt høstfest og vi takker de som deltog for en hyggelig dag og for opbakningen. 

Vi venter fortsat på at komme i tale med kommunen angående vores mange store spørgsmål bl.a. 

 • Nyttehavers varighed
 • Vand udfordringer 

Vi håber det snart vil blive muligt at komme i dialog, så vi alle kan få afklaring. 

Praktisk info: 

 • Vandet er nu blevet lukket. Vi ved tidspunktet desværre ikke vil være belejligt for alle, men nu har den første frost været her og det var nødvendigt at få det lukket. Husk at åbne hanerne i haven for at undgå at rørene springer i frosten.
 • Byttecentralen har været lukket lidt tid nu, og vi henstiller til at i ikke stiller ting i ikke vil have i jeres haver mere. Benyt facebooksiden til at få det afsat eller kør det til genbrugspladsen i Nærum.
 • Skraldespandene ved parkeringspladsen er nu lukket for i år og bliver ikke tømt. Så vær venlig at hjembring alt dit skrald. 
 • Hvis man ønsker at lave ændringer i sin have så husk at kig vores regler og bestemmelser i gennem inden, de ligger her på hjemmesiden under formalia. Byggeri og maling af hus skal gennem bestyrelsen, så vi kan hjælpe med at alt holder sig inden for kommunens krav i forhold til vores lejekontrakt. 

 

Venlig hilsen 

bestyrelsen

Invitation til høstfest i HF Vedbæk lørdag den 28. september 2019 kl. 14.00-

Alle medlemmer af HF Vedbæk inviteres til høstfest (sammenskudsgilde), som arrangeres i samarbejde med bestyrelsen. Så kom glade og friske. Vi glæder os til at se jer. Tilmelding via skemaerne opslået i dueslaget ved klubhuset

Kære medlemmer af HF Vedbæk,
I er hermed inviteret til høstfest (sammenskudsgilde) lørdag den 28. september kl. 14.00-.

Alle bedes tilmelde sig via skema (A), som er opslået i dueslaget ved klubhuset (m. antal personer) og alle deltagere bedes medbringe en ret/kød/brød/salat, se skema A. Husk at sætte kryds ved kategori af mad, du medtager. På dagen sætter vi det hele op som en buffet, som vi så kan dele med hinanden. Husk også at medbringe egne drikkevarer, tæpper og klapstole.

Foreningen sørger for at tænde op i grillen (bålfade med kul) ved klubhuset. I tilfælde af regn eller kulde gennemfører vi selvfølgelig arrangementet i bedste sportslige ånd og så rykker vi blot indenfor i klubhuset.

Vi vil gerne arrangere lidt hyggelige aktiviteter med alle interesserede deltagere på dagen, så man kan tilmelde sig til et eller flere af dem, se skema (B). Vi starter med at spise maden sammen og derefter går vi over til aktiviteterne. Der vil være lidt præmier til uddeling.

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 24. september kl. 12.00 Vel mødt, og de bedste hilsner,
Else og Marianne samt Bestyrelsen

Kære Kolonister

--AUGUST—

Så er sommerferierne så småt ved at være overstået og hermed en lille opdatering på haveforeningen. 

Først og fremmest vil vi gerne byde de ny ankomne til haveforeningen velkommen og håber i vil tage godt i mod de nye ansigter. 

Vi i bestyrelsen er kommet godt i gang med forskellige opgaver. 

Herunder:

 • Regnskab og ventelister
 • Hussalg
 • Nye aftaler for tømning af septiktanke og afhentning af affald. 
 • Oprettelse af kommissorium som vedtaget på Generalforsamlingen: Adgang til toilet i klubhuset udefra, alternativ varmekilde og generel benyttelse af klubhuset. 
 • Yderligere kommunikation med Rudersdal kommune angående ansvar for klipning af bøgehækken ved nyttehaverne mod ridestien m.v.  

Til orientering:  

Kolonihaveforbundet har været på besøg og lave havebedømmelser i HF-Vedbæk. Der var 5 deltagende kolonihaver og 3 nyttehaver. 

Her blev vinderne have nr. 10 og have nr. 54. 

Vi ønsker dem et stort tillykke med resultatet. 

Alle er inviteret til præmiefest i H/F Bredely d. 25/8-19 kl. 10.30 til ca. 13.30

 

Husk vores sidste fælles arbejdsdag d. 24/8-19 kl. 10.00-13.00 med efterfølgende mad og hyggeligt samvær. Husk at meld afbud hvis en have er forhindret. 

 

Vi arbejder på at få arrangeret et par festlige indslag de næste par måneder. Helt konkret en høstfest og en sæsonafslutningsfest. Hvis du har nogen forslag og har lyst til at bidrage hører vi meget gerne fra dig.

 

Bestyrelsen har siden vi blev valgt til generalforsamlingen ærgerligt nok ændret lidt form, En har valgt at trække sig fra sin bestyrelsespost og en anden fra sin suppleantpost. Vi takker på foreningens vegne disse to for indsatsen. Vores anden suppleant har valgt ikke at indtræde i bestyrelsen hvilket betyder at vi mangler folk i bestyrelsesarbejdet.

Der er derfor indkaldt til ekstraordinær generelforsamling d. 29/8-19 kl. 19.00 med 3 punkter på dagsorden.

 1. bestyrelsesmedlem
 2. suppleant
 3. status på kommissorium og udvalgsarbejde  

Derudover har vi desværre i bestyrelsen oplevet det vi vil betragte som personlige angreb og anklager mod enkelte medlemmer i offentligt forum og det vil vi gerne gøre klart, at vi finder uacceptabelt. 

Vi minder om at det er frivilligt arbejde vi udfører og henstiller til at henvendelse og klager kan foregå ved kontakt direkte til et bestyrelsesmedlem eller via haveforeningens mail. 

Vi ønsker en god stemning i haveforeningen så det er et frirum for os alle. Vi inviterede derfor til et åbent dialogmøde hvor der kunne tales om emner medlemmer og bestyrelse ønsker. Her fik vi i bestyrelsen information om utilfredsheder som vi tager til os og arbejder videre med. Vi takker for mødet og den gode opbakning som var. 

Vi satser på i fremtiden at invitere alle medlemmer til disse åbne ”dialogmøder” ind i mellem, hvor vi kan tale om tingene - omend det drejer sig om foreningen, bestyrelsen, regler eller om din egen have. Vi modtager også gerne henvendelse fra jer hvis i har noget i vil tale med os om eller ønsker at få frembragt på et dialogmøde. Vi håber på at dette kan fremme den gode stemning. 

Referaterne fra bestyrelsesmøderne vil fremadrettet blive gjort tilgængelige så i kan følge lidt med i hvad som foregår. Vi er på nuværende tidspunkt nået frem til at den bedste løsning er at referaterne ligger låst inde i klubhuset og man efter aftale kan få adgang til dem. 

 

Vi håber på at se så mange så muligt til fællesarbejdsdagen på lørdag kl. 10.00 og den ekstraordinære generelforsamling torsdag d. 29/8 kl. 19.00.

Vh. Bestyrelsen 

Kære kolonister

-Juni 2019-

Så er Sankt hans aften nær og klubhuset står selvfølgelig til rådighed denne dag fra kl. 12, hvis nogen skulle have lyst til at hygge sig der.

Bestyrelsen vil gerne hjælpe og kan købe grillkul – så lad os høre fra jer og hvem der er arrangør, så vi kan få koordineret om der skal være bål osv.  

I Kommissoriet arbejdes der med de forslag der blev vedtaget til Generalforsamlingen den 31. marts 2019, det er bla. omkring bedre benyttelse af klubhuset, åbning af klubhus for medlemmer og klubhustoilet med evt. ny indgang udefra, samt ny besparende varmekilde til klubhuset. I den forbindelse vil vi rigtig gerne høre om i har gode ideer eller løsningsforslag af både kreativ, håndværksmæssig eller teknisk karakter, det kan også være at nogen af jer har lyst til at udføre en af arbejderne. Lad os hjælpes ad - send gerne en besked, et tilbud, en sms, en mail til. hf.vedbaek@gmail.com eller ring J

Vi har endnu ikke hørt fra kommunen mht. de udfordringer vi har, særligt er fokus på vandproblemerne, der dels er opstået pga. øget nedbør og højere grundvand gennem de sidste 10 år, den manglende vedligeholdelse af offentlige stier og åer, samt vores ringe jordbund. Vi må holde modet oppe og vi må prøve at bruge tiden på, at tænke og opsøge ny viden om de vand-sugende-løsningsmodeller man kan lave i sin have. Bestyrelsen tænker i mulige løsnings forslag, de som vandudvalget har fremlagt og der er iværksat møde med Kolonihaveforbundet.

Elleslettegård har henvendt sig omkring gæster til lejere af klubhuset. Gæster må ikke opholde sig på Rideskolen – hestene skal have ro og da rideskolen efter en fest har fundet dåser, flasker og gaspatroner, gøres der særligt opmærksom på, at lejer af klubhuset skal have ekstra opsyn. Træder en hest på en gaspatron så eksploderer gaspatronen. Så der må vises bedre hensyn og gæster må oplyses om reglerne. 

Persondata i HF-Vedbæk - som opfølgning på den nye persondata lovgivning bedes i læse vedhæftede dokumenter sendt i mail, udskrive og udfylde samtykke-erklæringen og aflevere den fysisk til bestyrelsen. I kan benytte foreningens postkasse eller også kan i give den til bestyrelsen til næste fællesarbejdsdag – det er nu på søndag kl. 10.00.

Vi glæder os til nogle gode timer på søndag med fælleshygge, mad og drikke bagefter - og i må rigtig gerne medbringe hækkeklippere, stiger m.v. Til orientering skal vi bruge foreningens trailer, og den kan derfor ikke udlånes denne dag.

Smilende hilsner fra bestyrelsen og på gensyn i vores alles dejlige kolonihave

                                

                                       www.hf-vedbæk.dk       mail: hf.vedbaek@gmail.com

Kære Kolonister,

-MAJ 2019- 

 

Forårssæsonen i HF-Vedbæk er godt i gang og det er dejligt at se og fornemme den store aktivitet på området.

Til at begynde med takker vi i den nye bestyrelse for tilliden til, at vi kan varetage foreningens interesser på alles vejene. Vi ser frem til opgaverne, og vil alle gøre vores bedste for at løse dem.

Til orientering:

-     Der er sendt referat og beretning fra Generalforsamlingen 2019 ud på mail til alle haver.

-     Flaskecontaineren på parkeringspladsen er blevet tømt for sidste gang, og er nu lukket til den permanent bliver fjernet. Vi står derfor individuelt for, at tage de flasker med hjem som vi har medbragt. Dette gælder i øvrigt, så vidt muligt, også vores husholdningsaffald.  

 

Husk: 

Årets første arbejdsdag bliver som bekendt afviklet på onsdag d. 8/5 kl. 17.00- 19.00.

Vi opfordrer alle til at komme og deltage i en hyggelig og produktiv stund på fællesarealerne. Vi har brug for alles hjælp til at vedligeholde de store fællesarealer.

Praktisk info vedrørende fællesdagen:

-     Der vil være sandwichs og drikkelse i klubhuset efter endt arbejde.

-     Medbring gerne lidt haveredskaber (gerne hækkeklippere) til arrangementet.

-     Husk så hurtig så muligt at meld afbud pr. mail: hf.vedbaek@gmail.com eller via postkassen ved klubhuset, så kan madindkøb bedre beregnes.

 

Vi ser frem til at se så mange så muligt af jer på onsdag.

Forårshilsner fra 

Bestyrelsen

Kære Kolonister,

Vigtig information!

Der har natten til fredag været indbrud i nogle af husene. 

Sørg for at få tjekket jeres huse og skure. 

 

 

Kære kolonister

- Marts 2019 -
 
Et tidligt smilende forår er kommmet, og der er igen et spirende liv i haveforeningen – det er rigtig dejligt.
 
Bestyrelsen vil gerne informere jer om, at der har været dialog med Elleslettegård omkring udbedring af grusvejen ned til haveforeningen, og Elleslettegård har imødekommet vores ønske. Elleslettegård har en bøn til os i haveforeningen om at nedsætte farten, da der bliver kørt alt for stærkt – så bestyrelsen vil gerne bede jer om at sænke farten. 
 
Bestyrelsen vil gerne minde om, at aftalen om ugentlig afhentning af dagsrenovation ikke er startet, og der må derfor ikke sættes skraldeposer i skraldespandene – i bedes derfor tage jeres affald med hjem. 
 
Hertil vil vi gøre opmærksom på, at der er sendt indkaldelse til generalforsamling den 31. marts 2019 kl. 10.00, og at vi åbner for vandet, medmindre der bliver frost. 
 
 
På forhånd tak og velkommen til en ny herlig sæson.
 
Forårshilsen fra bestyrelsen

Kære kolonister

- Januar 2019 -
 
Vi glæder os til at se jer alle til Generalforsamling søndag den 31. marts 2019, kl. 10.
 
Vi forventer at åbne for vandet samme dag, så hold evt. øje med naboens vandhane, hvis han eller hun ikke er til stede til Generalforsamlingen.
 
🌱
 
Gode hilsner
Bestyrelsen

Kære kolonister

- November 2018 -

I forbindelse med vinterlukning er der en lille låge på vores klubhus, hvor man kan hente nøglen til traileren eller til bom. Den er aflåst for vinteren, men der er monteret en nøgleboks på klubhuset. Send os en besked, hvis du skal bruge koden – eller se koden i opslaget fra 18. november 2018 på vores lukkede Facebook-gruppe.

Herudover vil vi informere om, at næste Generalforsamling afholdes den 31. marts 2019 kl. 10-12.

Gode hilsner
Bestyrelsen

Kære kolonister

- Oktober 2018 - 

Til info får vi ikke afhentet mere skrald i denne sæson.

Vi ønsker jer en god sæsonafslutning og takker for en dejlig, og ikke mindst hyggelig, sommer.

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Kære kolonister

- September 2018 -

Bestyrelsen vil gerne takke for jeres gode humør og indsats til den sidste fællesarbejdsdag i år – vi nåede stort set alle vedligeholdelsesopgaverne på vores fællesarealer, og det var flot. Jeres deltagelse i fællesarbejdsdagene gør en stor forskel, og det værdsættes meget, at haveforeningen bliver vedligeholdt og dermed ser sig pæn ud.

Der er flere, der har ytret ønske om, at minimum 2 af de 3 fællesarbejdsdage placeres i weekender, og vi vil i bestyrelsen forsøge at imødekomme dette i 2019. Til næste år er vi måske også nødsaget til at reparere taget samt male klubhuset, og en 4. fælles-klubhus-arbejdsdag kan muligvis komme på tale. Hertil skal vejret være med os for, at det kan lade sig gøre. Har du en god idé til, hvordan vi bedst løser denne opgave, og kreative input til forbedring af klubhuset, må du endelig give os besked. Skriv et brev med dine forslag og benyt den nye postkasse, der er sat op ved klubhuset. 🙂
 

Siden sidste nyhedsbrev er der sket en del i foreningen:

 • Dels har Grethe fra kolonihaveforbundet vurderet haver, og vinderne (have 3, 60 og 17) har modtaget deres præmier til præmiefesten i august. Tillykke til vinderhaverne.
 • Der er også sket en del på bygge- og vedligeholdelsesfronten i flere haver, og det er noget, der gavner hele foreningen, så det er vi rigtig glade for.
 • Yderligere har foreningen for ganske nylig haft besøg af Rudersdal Kommunes Ejendomme, hvor vi i øjeblikket afventer et referat. Det var et positivt møde, og I underrettes yderligere, når vi ved mere herom.

Til orientering er der ikke nyt fra Kolonihaveforbundet omkring opmålingerne af bebyggelse i haverne.


I ønskes alle en dejlig sensommer og efterår – vi ses i haven.

Gode efterårshilsner 🍁
Bestyrelsen

Kære kolonister

- Juli 2018 -
 
Haveforeningen Virumgård har den 28. juni vurderet haver i Haveforeningen Vedbæk og kom frem til følgende resultat:
 
Kolonihaver - point:
43 - 37,9
17 - 33
44 - 32,5
49 - 32,3
10 - 30,9
41 - 30,1
3 - 29,1
33 - 28,9
4 - 27,2
 
Nyttehaver - point:
60 - 28,3
59 - 25,8
54 - 24,2
 
Tillykke med de flotte resultater. 
 
God sommer ☀️
Hilsen Bestyrelsen

Hej kolonister

- Juni 2018 -

Bestyrelsen vil gerne takke for en rigtig god fælles arbejdsdag og ikke mindst for jeres indsats. Det er en fornøjelse at se vores fælles områder bliver pænere og pænere; det håber vi, at I også synes, og vi håber på trods af hårdt arbejde, at I også har hygget jer 🙂

Igen i år kommer Bestyrelsen fra en nabohaveforening og foretager havevurdering på udvalgte haver i H/F Vedbæk. Det sker den 28. juni 2018.

Glædelig sommer til jer alle ☀️

De bedste hilsener fra Bestyrelsen

Kære kolonister

- Maj 2018 -

Hermed en lille hilsen fra jeres nye formand:

 
Hej kolonister
 
Først vil jeg gerne sige tak fordi, at jeg blev udnævnt til formand på årets Generalforsamling. Det var i mine øjne et rigtig godt møde, og jeg ser frem til at løse de opgaver vi allerede har, og til dem der kommer i fremtiden i HF Vedbæk - ikke mindst ser jeg frem til at lære jer kolonister at kende og vil gøre mit bedste for at kunne leve op til de ønsker og forventninger I har. Jeg selv og resten af bestyrelsen vil gerne bygge videre på de visioner, der allerede var gjort tanker om; nemlig at skabe mulighed for mere fællesskab og mere information om foreningen. Vi ønsker en endnu bedre haveforening, som vi håber kan være med til, at vi værner endnu mere om dette dejlige sted.
 
Der er allerede sket en del siden Generalforsamlingen. Opslagstavlerne og hjemmesiden bliver i øjeblikket fodret med opdateringer, og der vil i fremtiden være nyheder, mere information om begivenheder, ordens- og byggeregler, velkomstbreve, lån af trailer m.m. Vi har fået en facebookside, som giver mulighed for at kunne dele de gode hyggelige stunder og oplevelser der er her i HF-Vedbæk.
 
Torsdag den 3. maj 2018 havde bestyrelsen det første møde efter Generalforsamlingen, hvor vi samlede op på de ting og initiativer, der blev nævn. Det er en stor glæde at opleve en bestyrelse med så meget lyst og gå-på-mod til at arbejde videre med de opgaver, der skal løses.
 
På tirsdag den 8. maj 2018 har vi fællesarbejde kl. 17.00, og jeg ser frem til nogle gode timer, hvor vi i hyggeligt fællesskab kan hjælpes ad med at gøre vores haveforening forårsklar.
 
Inden jeg runder af, må jeg hellere fortælle lidt om mig selv. Jeg købte min perle (have nr. 23) i efteråret 2016 og har kommet her året rundt lige siden. Jeg har 2 piger, 2 hunde og er ansat i Politi- og Strafferetsafdelingen i Justitsministeriet.
 
På glædelig gensyn i vores alles have - Kolonihaven Vedbæk.
 
Formand Christine Dyring-Andersen
P.S. Jeg bor på Venezuelastien i det hus, der har presenning på taget.

- April 2018 -

Nu er foråret skudt i gang, og vi siger mange tak for et flot fremmøde til årets Generalforsamling.

Bemærk: Vi åbner for vandet søndag den 15. april kl. 12:00. Kom gerne forbi jeres haver i løbet af dagen og tilse, at jeres haner arter sig godt.

Vi byder 2018 velkommen, og vi glæder os til de kommende arrangementer som Sankt Hans, 3 x fællesarbejde og en masse social hygge i haverne.

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Girokort og anden information på mail

Da portoen er blevet meget dyr vil al post blive udsendt pr. mail. Husk derfor at sikre, at foreningen altid har din nyeste mailadresse.

Hvis vi ikke allerede har din mailadresse, bedes du sende den til kasserer Camilla Paludan på mail: camilla.paludan@outlook.dk

Foreningens historie

Blandt de første kolonihaver var også Haveforeningen Vedbæk, oprettet i 1943. Om den kan undertegnede som haveforeningsformand gennem mange år bl.a. fortælle, at man for at få en kolonihave dengang i 1965, for det første skulle man have en anbefaler, for mit vedkommende var det Charles Hansen. Endvidere skulle man stille med 15. kr. plus 3 bajere. Én til henholdsvis haveforeningsformanden (dengang var det Peter Juul Olsen, som var fisker i Vedbæk), én til anbefaleren og én til ansøgeren.

Haveforeningen flyttede rundt

Fra 1943 til 1947 var Haveforeningen Vedbæk placeret på den nuværende fodboldbane i Vedbæk. Senere flyttede den mod vest i forhold til fodboldbanen. Her lå den i nogle år. Angsten for at stå uden jord bredte sig imidlertid i takt med udbygningen af Vedbæk bl.a. med byggeriet af Vedbæk nye skole. Og på rådhuset manglede der i mange år tilsyneladende forståelse for, hvor vigtig en opgave som anlæg af kolonihaver.

HF-Vedbæk blev vedtaget

Efterhånden dannede der sig dog i kommunalbestyrelsen et flertal for at imødekomme kolonihavefolkenes ønsker. Det betød, at det daværende socialdemokratiske medlem af kommunalbestyrelsen Kjeld Lund, den 1. september 1976 kunne indvie Haveforeningen Vedbæk nye jordstykke beliggende på Skyttehaven. Haveforeningen havde hermed fået sit blivende sted  efter de første års omskiftelige tilværelse. 

Nu ligger Haveforeningen her på Skyttehaven - et dejligt sted, og haverne er gjort varige og kan ikke nedlægges.

Det var lidt om Haveforeningens historie.