Fælles arbejdsdage

Ifølge vedtægterne er der fællesarbejde 3 gange om året. Mindst 1 repræsentant pr. havelod er forpligtet til at møde op på 2 af de 3 fællesarbejdsdage. Normalt ligger fællesdagene på en hverdag fra kl. 17, men dette kan variere. Efter arbejdet er overstået får alle tilbudt en øl eller en vand samt mulighed for at snakke hyggeligt sammen. Fælles arbejdsdagene er altså også en måde at møde hinanden på og stifte nye bekendtskaber. Udeblivelse vil medføre et gebyr på 300 kr. som vil blive lagt på havelejen.

Husk at melde afbud inden, hvis du er forhindret.

Husk at henvende dig hos formanden, når du møder, så du undgår at blive registreret som "udeblevet".

Datoer for fælles arbejdsdage i 2023

Fællesarbejde

Tirsdag d. 9. maj kl. 17.00 - 20.00

Torsdag d. 8. juni kl. 17.00 - 20.00

Søndag d. 20. august kl. 11.00 - 14.00

Der vil efterfølgende være lidt spisning og hyggeligt samvær.