kolonihave, havebedømmelse

Hvorfor havebedømmelse?

Kolonihaveforbundet har i godt 100 år foretaget præmiering af veldyrkede kolonihaver. Havebedømmelsen er en slags eftersyn af kolonihavens tilstand på bedømmelsestidspunktet.

Hver have får tildelt et antal points af kredskonsulenten og de højst bedømte haver modtager som anerkendelse for godt arbejde i haven en præmie fra kolonihaveforbundet. 

Brug retten til at deltage og brug resultatet til at lære af. 

Regler for præmiering af veldyrkede haver

Der gives fire karakterer, der bedømmes hver for sig. Der anvendes en karakterskala fra 1-10, med 10 som højeste point.

Havens helhedsindtryk: hvorledes haven præsenterer sig, alsidighed, god udnyttelse af grunden og balance i haven. Bedømmelsen omfatter ikke kun planterne men også havelågen ,stier ,væksthuse ,terrasser mv. 

Havens orden: Almindelig orden i bedene, på stierne, i væksthuse mv. Brug af jorddækning med Fx flis eller kompost trækker ikke ned.

Havens anlæg: Placering af anlæg og bede. God plantesammensætning og god udnyttelse af jorden. Fine detaljer og nytænkning trækker op. 

Planternes sundhed: Planternes frodighed og sundhed. Angreb af smitteforlige sygdomme og skadedyr trækker ned.

(Den samlede pointsum er havens resultat).

Regler for præmiering af miljøvenlige haver: Der gives op til 10 i point i en helhedsvurdering. 

Grundelementer: havens orden og standart, variation i plantevalg  - både grøntsager og prydplanter, kompostering, vandopsamling, ekstra elementer redekasser, insektboer, fodrebrætter. Dækafgrøder bunddækkeplanter som holder ukrudt borte, havedam i god udformning . Alternativ energi. 

Regler for præmiering af børnevenlige haver. Der gives op til 10 points i helhedsvurdering. 

Grundelelementer: Plads til børnene, legeområder med hus ,bålplads mv. udformning af haven til brug for børn. (ekstra elementer) mulighed for kæledyr , mulighed for hulebyggeri og lignende , andre børnevenlige tiltag.

Konsulentens præmie (ingen pointgivning) 

Konsulententens præmie tildeles af konsulenten efter konsulenten valg. Det kan være en detalje i haven, havens særlige udformning , havens særlige udnyttelse mv, der udløser præmien

Det var lidt om havebedømmelsen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.