Velkommen til Haveforeningen Vedbæk

HF Vedbæk er en haveforening med 67 havelodder. Heraf er der 50 kolonihaver og 17 nyttehaver. Foreningen har eksisteret siden 1976 med adresse på Skyttehaven 17, 2950 Vedbæk. Er du interesseret i at komme på venteliste til en have? Sådan gør du...

Er du allerede haveejer i HF Vedbæk, kan du herunder finde brugbar information, som opdateres løbende. Følg også med i Facebook-gruppen, hvor vi sammen deler passionen for kolonihaver og skaber hygge i Skyttehaven.

Link til foreningens forhistorie: Vedbæk H/F (kolonihave.nu)

Opdateret: 08-01-2022

Til info


Update for datoer i 2022

Generalforsamling søndag d. 20 marts kl. 10.00 - 13.00

Ekstra ordinær generalforsamling torsdag d. 9 juni kl. 19.00 - 20.00

Fælles arbejdsdage:

  1. Søndag d. 8 maj kl. 11.00 - 14.00 
  2. Onsdag d. 29 juni kl. 17.00 - 20.00 
  3. Søndag d. 21 august kl. 11.00 - 14.00 

Efter hver fællesarbejdsdag spiser deltagerne en velfortjent frokost/snack

Vand åbnes (hvis frostfrit) fredag d.1. April 2022

Vand lukkes (afhængig af frost) lørdag d. 30 oktober 2022

Med venlige hilsner

bestyrelsen

August 2019

Først og fremmest vil vi gerne byde de ny ankomne til haveforeningen velkommen og håber i vil tage godt i mod de nye ansigter. 

Vi i bestyrelsen er kommet godt i gang med forskellige opgaver. 

Herunder:

  • Regnskab og ventelister
  • Hussalg
  • Nye aftaler for tømning af septiktanke og afhentning af affald. 
  • Oprettelse af kommissorium som vedtaget på Generalforsamlingen: Adgang til toilet i klubhuset udefra, alternativ varmekilde og generel benyttelse af klubhuset. 
  • Yderligere kommunikation med Rudersdal kommune angående ansvar for klipning af bøgehækken ved nyttehaverne mod ridestien m.v.  

Til orientering:  

Kolonihaveforbundet har været på besøg og lave havebedømmelser i HF-Vedbæk. Der var 5 deltagende kolonihaver og 3 nyttehaver. 

Her blev vinderne have nr. 10 og have nr. 54. 

Vi ønsker dem et stort tillykke med resultatet. 

Alle er inviteret til præmiefest i H/F Bredely d. 25/8-19 kl. 10.30 til ca. 13.30

Vh. Bestyrelsen 

Foreningens historie

Blandt de første kolonihaver var også Haveforeningen Vedbæk, oprettet i 1943. Om den kan undertegnede som haveforeningsformand gennem mange år bl.a. fortælle, at man for at få en kolonihave dengang i 1965, for det første skulle man have en anbefaler, for mit vedkommende var det Charles Hansen. Endvidere skulle man stille med 15. kr. plus 3 bajere. Én til henholdsvis haveforeningsformanden (dengang var det Peter Juul Olsen, som var fisker i Vedbæk), én til anbefaleren og én til ansøgeren.

Haveforeningen flyttede rundt

Fra 1943 til 1947 var Haveforeningen Vedbæk placeret på den nuværende fodboldbane i Vedbæk. Senere flyttede den mod vest i forhold til fodboldbanen. Her lå den i nogle år. Angsten for at stå uden jord bredte sig imidlertid i takt med udbygningen af Vedbæk bl.a. med byggeriet af Vedbæk nye skole. Og på rådhuset manglede der i mange år tilsyneladende forståelse for, hvor vigtig en opgave som anlæg af kolonihaver.

HF-Vedbæk blev vedtaget

Efterhånden dannede der sig dog i kommunalbestyrelsen et flertal for at imødekomme kolonihavefolkenes ønsker. Det betød, at det daværende socialdemokratiske medlem af kommunalbestyrelsen Kjeld Lund, den 1. september 1976 kunne indvie Haveforeningen Vedbæk nye jordstykke beliggende på Skyttehaven. Haveforeningen havde hermed fået sit blivende sted  efter de første års omskiftelige tilværelse. 

Nu ligger Haveforeningen her på Skyttehaven - et dejligt sted, og haverne er gjort varige og kan ikke nedlægges.

Det var lidt om Haveforeningens historie.