Velkommen til H/F Vedbæk

H/F Vedbæk er en haveforening med 67 havelodder. Heraf er der 50 kolonihaver og 17 nyttehaver. Foreningen har eksisteret siden 1976 med adresse på Skyttehaven i Vedbæk. Er du interesseret i at komme på venteliste til en have, så kontakt formanden. Kontaktinfo finder du her.

Opdateret: 05-07-2016

Seneste nyt


UNDSKYLD VI RODER - SIDEN ER UNDER OMLÆGNING

Du kan stadig blive skrevet op til en have og checke vores vedtægter og ordensregler. Tak til alle for en god sæson.

 

Datoer for fællesarbejde

Datoer for fællesarbejde i 2016 er

Søndag d. 19. juni kl. 10-13

Tirsdag d. 30. august. kl. 17-19

Husk at man har pligt til at møde op 2 ud af 3 gange, ellers lægges der et gebyr på havelejen. 

 

Ventelisten er åben

Læs mere her om hvordan du bliver skrevet op på ventelisten. 

Du skal have bopæl i Rudersdal kommune.

 

 

Modtag girokort og anden information på mail

Du kan vælge at modtage opkrævning af haveleje på e-mail til betaling over netbank.  Dette vil spare foreningen for en del porto.

Er du interesseret i at modtage din opkrævning pr. e-mail, så send din e-mailadresse til kasserer Camilla Paludan  på mail: camilla.paludan@outlook.dk

Foreningens historie

Blandt de første kolonihaver var også Haveforeningen Vedbæk, oprettet i 1943. Om den kan undertegnede som haveforeningsformand gennem mange år bl.a. fortælle, at man for at få en kolonihave dengang i 1965, for det første skulle man have en anbefaler, for mit vedkommende var det Charles Hansen. Endvidere skulle man stille med 15. kr. plus 3 bajere. Én til henholdsvis haveforeningsformanden (dengang var det Peter Juul Olsen, som var fisker i Vedbæk), én til anbefaleren og én til ansøgeren.

Haveforeningen flyttede rundt

Fra 1943 til 1947 var Haveforeningen Vedbæk placeret på den nuværende fodboldbane i Vedbæk. Senere flyttede den mod vest i forhold til fodboldbanen. Her lå den i nogle år. Angsten for at stå uden jord bredte sig imidlertid i takt med udbygningen af Vedbæk bl.a. med byggeriet af Vedbæk nye skole. Og på rådhuset manglede der i mange år tilsyneladende forståelse for, hvor vigtig en opgave som anlæg af kolonihaver.

HF-Vedbæk blev vedtaget

Efterhånden dannede der sig dog i kommunalbestyrelsen et flertal for at imødekomme kolonihavefolkenes ønsker. Det betød, at det daværende socialdemokratiske medlem af kommunalbestyrelsen Kjeld Lund, den 1. september 1976 kunne indvie Haveforeningen Vedbæk nye jordstykke beliggende på Skyttehaven. Haveforeningen havde hermed fået sit blivende sted  efter de første års omskiftelige tilværelse. 

Nu ligger Haveforeningen her på Skyttehaven - et dejligt sted, og haverne er gjort varige og kan ikke nedlægges.

Det var lidt om Haveforeningens historie.
   v/ Per Ysbæk-Nielsen.