Velkommen til Haveforeningen Vedbæk

HF Vedbæk er en haveforening med 67 havelodder. Heraf er der 50 kolonihaver og 17 nyttehaver. Foreningen har eksisteret siden 1976 med adresse på Skyttehaven 17, 2950 Vedbæk. Er du interesseret i at komme på venteliste til en have? Sådan gør du...

Er du allerede haveejer i HF Vedbæk, kan du herunder finde brugbar information, som opdateres løbende. Følg også med i Facebook-gruppen, hvor vi sammen deler passionen for kolonihaver og skaber hygge i Skyttehaven.

Link til foreningens forhistorie: Vedbæk H/F (kolonihave.nu)

Opdateret: 29-05-2023

Til info


Info og datoer for 2024

Ekstraordinær Generalforsamling

Søndag d. 28. Januar kl. 10.00 i fælleshuset. 

Søndag d. 16. juni kl. 10.00 i fælleshuset. 

 

 

Generalforsamling

 

Søndag d. 17. marts 2024 

kl. 10:00-13.00 i fælleshuset

 

Fælles arbejdsdage

Torsdag 16. maj kl. 17-20

Søndag 16. juni kl. 10-13

Tirsdag 6. agust kl. 17-20

Lørdag 31. august 10-13

 

 

Udlejning af fælleshus

Kontaktes skriftligt pr. SMS til Birte Bacher på tlf. 2840 5540

eller via foreningens mail: hf.vedbaek@gmail.com

 

Mange hilsner

Bestyrelsen i HF. Vedbæk

 

Foreningens historie

Blandt de første kolonihaver var også Haveforeningen Vedbæk, oprettet i 1943. Om den kan undertegnede som haveforeningsformand gennem mange år bl.a. fortælle, at man for at få en kolonihave dengang i 1965, for det første skulle man have en anbefaler, for mit vedkommende var det Charles Hansen. Endvidere skulle man stille med 15. kr. plus 3 bajere. Én til henholdsvis haveforeningsformanden (dengang var det Peter Juul Olsen, som var fisker i Vedbæk), én til anbefaleren og én til ansøgeren.

Haveforeningen flyttede rundt

Fra 1943 til 1947 var Haveforeningen Vedbæk placeret på den nuværende fodboldbane i Vedbæk. Senere flyttede den mod vest i forhold til fodboldbanen. Her lå den i nogle år. Angsten for at stå uden jord bredte sig imidlertid i takt med udbygningen af Vedbæk bl.a. med byggeriet af Vedbæk nye skole. Og på rådhuset manglede der i mange år tilsyneladende forståelse for, hvor vigtig en opgave som anlæg af kolonihaver.

HF-Vedbæk blev vedtaget

Efterhånden dannede der sig dog i kommunalbestyrelsen et flertal for at imødekomme kolonihavefolkenes ønsker. Det betød, at det daværende socialdemokratiske medlem af kommunalbestyrelsen Kjeld Lund, den 1. september 1976 kunne indvie Haveforeningen Vedbæk nye jordstykke beliggende på Skyttehaven. Haveforeningen havde hermed fået sit blivende sted  efter de første års omskiftelige tilværelse. 

Nu ligger Haveforeningen her på Skyttehaven - et dejligt sted, og haverne er gjort varige og kan ikke nedlægges.

Det var lidt om Haveforeningens historie.