Det praktiske

Her på siden kan læses de praktiske ting som er nyttige som medlem i HF Vedbæk, som ordensregler, adgang til fælleshuset, fælles arbejdsdage m.m.

 

Adgang til fælleshus, samt udlejning

Som medlem i HF Vedbæk har alle ret til at benytte fælleshuset, når det ikke er reserveret til udlejning. Der sidder en nøglebox på venste side af hoveddøren, som kan åbnes med en kode. Koden kan du få oplyst af et medlem i foreningen.

Det er et fælles ansvar at holde fælleshuset pænt og ryddeligt, og naturligvis tørre sine sko af inden man går indenfor.

Alle medlemmer af HF Vedbæk har mulighed for at leje fælleshuset, både til en hverdag eller oven en weekend.

 • Der må max være 50 gæster i lokalet af hensyn til brandmyndighederne
 • Køkkenet er godkendt som serveringskøkken, og faciliteterne er til det formål

Lejen er kr. 1.000 pr. weekend og inkluderer service, borde og stole til 50 personer.

Et depositium på kr. 500 kr. betales forud til dækning for mangelfuld rengøring, skader m.m. I vinterhalvåret betales yderligere kr. 500 til forbrug af el og varme.

Kontaktperson vedrørende udlejning er Birte Bacher have 41.
Hun træffes på tlf. 28 40 55 40.

Kompost

Bortskaffelse af kompost

Vi har to kompostpladser til ukrudt, planter, blade m.m. i hver ende af foreningens P-plads.

De bliver tømt efter behov. For at mindske udgiften opfordrer vi til, at dette ikke lægges i komposten:

 • Grene og buske
 • Jord og græstøv
 • Haveaffald over 1 meter
 • Brændbart materiale

Vær opmærksom påat du lægge din kompost så langt ind som muligt.

Jord og græstøv vejer meget og er derfor en dyr post at få afhentet. Der er tre muligheder for afskaffelse:

 • Lav et opslag i vores FB-gruppe, om nogle kan anvende dette til fx højbede eller planing af have
 • Kør det i trillebør til vores fælles legeplads, og udjævn plænen 

Lav evt. din egen kompost i haven. Det vil spare foreningens affaldsudgift, og istedet give en god og rig jord i din egen havekompost. Læs evt. mere på Havenyt.dk om, hvordan du starter din egen kompost, og forskellige komposteringsmetoder.

Grenaffald

Bortskaffelse af grene

Vi har en grenplads til bortskaffelse af buske og grene, som ligger i den østlige ende af foreningens P-plads.

Den bliver også tømt efter behov, og for at minimere udgifte opfordrer vi til følgende:

 • Grene og buske max 1 meter
 • Udskiftning af hæk og større træfældning bortkører haveejer selv til Containerhaven, Rundforbivej 174, 2950 Nærum

Husholdningsaffald

Stativerne er kun til husholdsningsaffald, og for at alle kan få glæde af disse, opfordrer vi til at følgende bortskaffes på egen vis:

 • Glasskår og urtepotter 
 • Plantesække og plantebakker
 • Metal og haveredskaber
 • Plastik beholdere, gryder og køkkenredskaber
 • Maling, kemikalier og pensler
 • Pizzabakker, pap og emballage
 • Batterier
 • Beton, sten og byggeaffald
 • Affald udenfor stativet, som tiltrækker rotte

Hvis du har ting du gerne vil sælge eller give bort kan du lave et opslag på vores FB-side. Det kan f.eks. være møbler, værktøj, køkkengrej, træer, buske, planter eller fliser. 

Vi håber, du vil respektere vores område ved selv at bortskaffe affald og ikke efterlade det på vores fællesarealer.

Vand

Vandet lukkes centralt om vinteren i perioden 1.november til 1 april, med mindre andet bliver udmeldt af bestyrelsen.

 

Det er vigtigt, at lade jeres vandhaner stå åbne henover vinteren. Dette kan forhindre frostsprængninger i rør og haner, både i foreningen og i egne haver.

Toiletforhold

I haveforeningen er der fælles toiletter i stisystemerne, som kaldes raketter. De skal naturligvis holdes rene og på følgende måde:

 • Brug toiletbørste og skyl kummen efter brug
 • Slå toiletbrættet ned
 • Tag affald, bind m.m. med dig
 • Efterlad toilettet rent og pænt
 • Tjek at der er papir og vand til den næste
 • Luk døren, så skadedyr og katte ikke har adgang

Tak fordi du er med til at gøre det behageligt for næste gæst

Læs mere

Kolonihaveforbundet for Danmark

Kolonihaveforbundet For Danmark ’Nordøstsjællandskredsen’ - Nordøstsjællandskredsen er HF-vedbæks kreds i Kolonihaveforbundet. Læs her om kredsens arbejde og initiativer, eller få gode råd om dyrkning af din kolonihave.

Kolonihaveportal.dk - Her er samlet det meste om kolonihaver og kolonihavelivet.

Havenyt.dk - En god guide fra Landsforeningen Praktisk Økologi. Få masser af viden og inspiration til økologisk dyrkning i køkkenhave, prydhave og drivhus. Bliv medlem af foreningen og modtag medlemsbladet 6 gange om året. 

Bo Grønt Høsterkøb - Et godt og velassoterede havecenter tæt på H/F Vedbæk

Camilla Plum og Fuglebjerggård - læs de inspirerende artikler eller køb økologiske frø og planter

Albinus frø - Godt frøkatalog med rigtige gode og uddybende beskrivelser