Alt det praktiske

Her på siden kan du læse alle de praktiske ting, du har brug for at vide som medlem af H/F Vedbæk, fx ordensreglerne, hvordan du får en nøgle til klubhuset, hvordan du bruger byttecentralen, regler for fælles arbejdsdage og meget andet.

 

Nøgle til klubhuset og udlejning

Som lejer i Haveforeningen Vedbæk kan du få en nøgle til klubhuset. Normalt vil du få denne udleveret sammen med dine øvrige nøgle til din nye have. Hvis din nøgle er bortkommet, kan du bestille en ny hos formanden for 150 kr.

Det er et fælles ansvar at holde klubhuset pænt og ryddeligt.

Alle medlemmer af Haveforeningen Vedbæk har mulighed for at leje klubhuset til forskellige arrangementer. Når du lejer klubhuset, kan du disponere over det i disse perioder.

 

Booking perioder

 

Fredag kl. 12.00 til søndag kl. 12.00

Torsdag kl. 17.00 til lørdag kl. 17.00

Torsdag kl. 08.00 til lørdag kl. 12.00

 

Andre ønsker til reservering af klubhuset skal aftales med bestyrelsen.

I disse tilfælde send mail på         hf.vedbaek@gmail.com

Du har også mulighed for at leje huset til andre, blot er betingelsen at du selv deltager, og står som garant for, at intet misligholdes. Det er lejeren pligt at der ryddes op og gøres rent efter sig, så klubhuset efterlades i samme stand som ved overdragelsen. Derudover er det vigtigt at medlemmet holder styr på at festen bliver på haveforeningens område så heste og naboer ikke generes. 

Der må maximalt være 50 gæster til fest i Klubhusets lokaler. 

Lejen er pt. 1.500 kr. og inkluderer brug af klubhusets service, og 500 kr. i depositum til evt. rengøring. I vinterhalvåret betales yderligere 500 kr. til forbrug af el, da el-varme er temmelig kostbar.

Kontaktperson vedrørende udlejning er Tine Christiansen, have 10.
Hun træffes på tlf.: +45 60 61 64 30 alle hverdage efter kl. 17.00.

Komposten

Brug af kompostbunken – gode råd til selvkompostering

Der er 2 fælles kompostpladser, hvor ukrudt, bladaffald og andet der er for småt og grønt til at blive brændt af kan placeres. Kompostpladserne bliver tømt efter behov på foreningens regning. For at mindske foreningens udgifter mest muligt bedes der tages hensyn til følgende:

  • Undgå at lægge grenaffald og andet brændbart (dvs. umalet og uimprægneret) på komposten. Det skal i stedet på bålpladsen.
  • Der må ikke lægges jord på komposten, dvs. undgå fx at lægge græstørv med jord på komposten. Det fylder og vejer meget.
  • Husk at lægge dit grønne affald så langt ind mod væggene som muligt, så andre kan komme til.
  • Haveaffaldet skal findeles, så det max er 1 meter langt.

Lav evt. din egen kompost i haven. Det sparer foreningen for penge og giver dig god næringsrig jord til dine planter. Bladaffald, plantestængler, ukrudt uden frøstande osv. giver god jorddækning og kompost. Læs evt. mere på Havenyt.dk om, hvordan du starter din egen kompost, og forskellige komposteringsmetoder.

Affaldshåndtering

Sækkene i stativer er til husholdsningsaffald alene.

Glasskår, maling, kemikalier, batterier og sten er medlemmerne selv ansvarlige for at bringe til kommunens genbrugsplads. Det samme gælder for større grene, træer mv.

Hvis du har ting du gerne vil sælge eller give væk kan du annoncere på facebooksiden. Det kan f.eks. være møbler, værktøj, træer, buske eller planter. 

Vi håber, du vil respektere vores område ved at bortskaffe affald selv og ikke bare efterlade det.

Vand

Vandet slukkes centralt hver vinter. Alt efter vejret er dette ca. omkring midt i oktober – start november. Husk at lade hanerne stå åbne, når der er lukket for vandet, for at forhindre frostsprængninger.

Ved forårstid efter generalforsamlingen åbnes der igen for vandet. Bestyrelsen meddeler ved generalforsamlingen, hvornår dette sker, men det plejer at være i starten af april.

Lån en trailer

H/F Vedbæk har en fælles trailer, som kan udlånes efter behov. Nøgle og registreringsattest kan hentes i el-lugen ved klubhuset.

Husk at feje traileren ren efter brug, så den næste låner af traileren ikke skal bruge tid på at klargøre den.

Det er en god idé at notere navn, dato og forventet tilbagelevering af trailer i logbogen. Ønsker du at reservere traileren, kan du notere tidspunktet i logbogen.

Raketterne (vores fælles “toiletter”)

I haveforeningen er der opsat fælles toiletter, som vi kalder raketter. Der er ikke nogen, der holder dem rene, så det er den enkeltes ansvar at holde dem pæne.

Ordensregler:

  • Der må på ingen måde efterlades affald, da det tiltrækker rotter.
  • Brug toiletbørste og skyl kummen ren.
  • Aftør og slå toiletbrættet ned.
  • Luk døren, så skadedyr og katte ikke har adgang.
  • Efterlad toilettet i pæn og ren stand.

Tak fordi du er med til at gøre det behageligt for næste toiletgæst.

Læs mere

Kolonihaveforbundet for Danmark

Kolonihaveforbundet For Danmark ’Nordøstsjællandskredsen’ - Nordøstsjællandskredsen er HF-vedbæks kreds i Kolonihaveforbundet. Læs her om kredsens arbejde og initiativer, eller få gode råd om dyrkning af din kolonihave.

Kolonihaveportal.dk - Her er samlet det meste om kolonihaver og kolonihavelivet.

Havenyt.dk - En god guide fra Landsforeningen Praktisk Økologi. Få masser af viden og inspiration til økologisk dyrkning i køkkenhave, prydhave og drivhus. Bliv medlem af foreningen og modtag medlemsbladet 6 gange om året. 

Bo Grønt Høsterkøb - Et godt og velassoterede havecenter tæt på H/F Vedbæk

Camilla Plum og Fuglebjerggård - læs de inspirerende artikler eller køb økologiske frø og planter

Albinus frø - Godt frøkatalog med rigtige gode og uddybende beskrivelser